طراحی لوگو

یک سایت سیستم وبلاگدهی تاپس بلاگ – ساخت وبلاگ رایگان دیگر

گت بلاگز شرکت طراحی لوگو قاعده بستار و طراحی لوگو

آشنایی با قاعده بستار و تاثیر آن در طراحی لوگو

تعریف قاعده بستار

این قانون بیان می کند که افراد هر زمان که امکانش را داشته باشند، تمایل دارند که مجموعه ای از عناصر منفرد را به شکل یک عنصر بیش از اینکه آنها را به عنوان عناصری منفرد یا چند گانه ببینند.
قاعدهٔ بستار در مواقعی که شکل گیری عناصر با اشکال ساده الگوهایی قابل تشخیص مثل فرمهای هندسی شباهت داشته قوی تر از هر زمان دیگری است. در مواردی که الگوهای ساده و قابل تشخیص به سادگی درک نمی شوند، طراحان میتوانند بستار را از عناصر انتقالی به وجود آورند (برای مثال، اشارات بصری ضمنی که به چشم کمک می کنند که الگو را بیابد).

قاعده بستار چه کمکی به طراحی لوگو می کند؟

به طورکلی، اگر انرژی مورد نیاز برای یافتن یا شکل دهی یک الگو بیشتر از انرژی مورد نیاز برای ادراک عناصر به صورت منفرد باشد، بستار اتفاق نخواهد افتاد. قاعدهٔ بستار به طراحان در طراحی لوگو  وبه طور کلی در طراحی، این توانایی را می دهد که پیچیدگی را از طریق کاهش عناصر نیازمند به سازمان دهی کاهش داده و میان اطلاعات ارتباط برقرار کنند. برای مثال، طرح لوگویی که مرکب از عناصر قابل تشخیص است، برای اینکه شفاف و تأثیرگذار باشد، نیازی به این ندارد که بسیاری از خط ها و فاصله های خود را کامل کند. کم کردن برخی از خطوط موجود در طراحی لوگو، نه تنها پیچیدگی آن را کاهش می دهد، بلکه باعث می شود ان لوگو بسیار جالب تر به نظر برسد. هنگام مشاهده لوگو، بینندگان به صورت ناخوداگاه در تکمیل طرح آن شرکت می کنند. بسیاری از فرمهای داستان گویی، بستار را به شکل هایی مشابه به کار بسته اند.  خط داستان، ترکیبی منحصربه فرد اطلاعاتی است که توسط داستان سرا و همچنین خواننده تهیه شده است.

از بستاربرای افزودن بر جذابیت طرح استفاده کنید

زمانی که طرحها با الگوهایی قابل تشخیص و ساده سروکار دارند، به حداقل رساندن یا صرف نظر کردن از عناصری از طرح که می توانند توسط بیننده عرضه شوند، به عنوان گزینه ای مناسب در نظر بگیرید. وقتی که طرحها با الگوهایی پیچیده تر سروکار دارند، استفاده از عناصر انتقالی را برای یاری بینندگان جهت یافتن یا شکل دهی به الگو مد نظر قرار دهید.

آشنایی با شرکت طراحی لوگو

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده :